Category Archives: Valimised

Eesti kohalikel valimistel otsustavad välismaalased, Lätis mitte

Eesti kohalikel valimistel on suur kaal välismaalaste häältel. Erinevalt Eestist pole näiteks Lätis kodakondsuseta isikutel ja kolmandate riikide (Venemaa jt) kodanikel hääleõigust. Kohalike omavalitsuste (vallad, linnad) volikogude valimist Eestis reguleerib Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS). Hääletamisõigust reguleerivad KOVVS-i paragrahvid 5 ja 5¹: § 5. Hääletamis- ja kandideerimisõigus(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu… Read More »